Kids Balance – integracja sensoryczna

Oferta

DIAGNOZA

Diagnoza opiera się na opracowanych specjalnie metodach: Południowo – Kalifornijskich Testach Integracji Sensorycznej, a także próbach klinicznych i obserwacji swobodnej dziecka. Diagnoza przebiega podczas dwóch – trzech spotkań (czas spotkań około 45 min). Ponadto do diagnozy bardzo cenne są informacje uzyskane od Państwa poprzez kartę wywiadu, czy kwestionariusza sensomotorycznego (do pobrania w zakładce KWESTIONARIUSZE). Kwestionariusze zawsze omawiamy, bądź wypełniamy w trakcie pierwszego spotkania. Ponadto możliwość przeprowadzenia diagnozy oraz testów, zależna jest od wieku dziecka i występujących zaburzeń. Diagnoza dzieci poniżej 4 r. ż oraz dzieci autystycznych, czy z upośledzeniem umysłowym, bądź z powodu innych zaburzeń nie współpracujących z terapeutą, opiera się na wybranych próbach obserwacji klinicznej.

Cena całkowitej diagnozy: 270 zł (2-3 spotkań)
Cena diagnozy z dojazdem do dziecka: 360 zł (2 spotkania)

Diagnoza

TERAPIA

Terapia Integracji Sensorycznej ma za zadanie dostarczać kontrolowanej ilości bodźców zmysłowych zgodnych z wytycznymi jakie daje diagnoza dziecka oraz zgodnie z tym, jakie są indywidualne zapotrzebowania systemu nerwowego . Zgodnie z założeniami indywidualna terapia ma za zadanie poprawę działania systemu nerwowego, poprzez:

 • dostarczanie stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej, słuchowej, węchowej, wzrokowej
 • wzmacnianie poczucia równowagi i koordynacji oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej

Ponadto terapia pomaga:

 • poprawić dużą i małą motorykę
 • poprawić umiejętność czytania, pisania i inne umiejętności szkolne
 • stworzyć dobrą bazę do nauki i nabywania kolejnych umiejętności
 • poprawić koncentrację
 • wpływać na podejmowanie przez dziecko nowych wyzwań
 • wpływać na kontrolowanie reakcji, zmniejsza nadpobudliwość

W pracy terapeutycznej kieruje się zasadą konstruowania zadań dla dziecka, tak aby były one w najbliższej sferze jego rozwoju. Terapia powinna trwać minimum rok a maksimum dwa lata. Jeśli ma być efektywna dziecko powinno chodzić regularnie raz bądź dwa razy w tygodniu. Po roku zawsze sprawdzamy poczynione postępy przez dziecko. W ciągu terapii, daje rodzicom wskazówki, do pracy z dzieckiem w domu i wykonywania mini zadań w postaci diety sensorycznej dla dziecka.

Cena indywidualnej terapii: 80 zł (50 min)

Na obecną chwilę sala terapii jest w trakcie modernizacji. O miejscu indywidualnych zajęć poinformuję wkrótce.


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE/KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Twoje dziecko ma trudności w nauce, martwi Ciebie jego zachowanie. Czujesz bezsilność, ponieważ nie wiesz jak do niego dotrzeć. Te problemy dotyczą wielu rodziców. Pamiętaj jednak, że problemy występujące u dzieci nie znikają, a pozostawione samym, bez rozwiązania, bądź pomocy specjalisty potęgują się. Jeśli szukasz wsparcia oferuje indywidualne konsultacje bądź zajęcia.

Zachęcam do kontaktu ze mną!
Cena uzgadniana indywidualnie

Zajęcia indywidualne

Zajęcia grupowe

ZAJĘCIA GRUPOWE KIDS BALANCE

Kids Balance – integracja sensoryczna wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom świadomych Rodziców, którzy wiedzą, że to ruch w pierwszych latach życia jest najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój dziecka. Są to zajęcia dla wszystkich przedszkolaków, wspomagający ich rozwój psychoruchowy. Ponadto w koncepcji założeń zajęć jest zwiększanie tolerancji na różne bodźce i tym samym poprawa, bądź wspomaganie funkcjonowania najważniejszych układów zmysłowych.

Celem zajęć jest:

 • rozwijanie prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie równowagi, koordynacji obustronnej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo -ruchowej
 • praca nad kontrolowaniem ruchów, planowaniem motorycznym
 • harmonizacja w napływie bodźców dotykowych, przedsionkowo – proproiceptywnych
 • stabilizacja emocjonalna i rozwój społeczny

Już teraz, warto pomyśleć o zwiększeniu możliwości i doświadczeń dzieci, które wpłyną na efektywność uczenia się w przyszłości. Zapytaj w swoim przedszkolu o możliwość wprowadzenia w formie zajęć dodatkowych, zajęć z Kids Balance.