Kids Balance – integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to pewien proces neurologiczny, który zachodzi u każdego z nas. Zarówno nasze otoczenie, jak i nasze ciało wysyła do mózgu informacje za pomocą zmysłów. Przetwarzamy i organizujemy informacje tak, abyśmy czuli się wygodnie i bezpiecznie. Następnie automatycznie, konkretnie reagujemy na sytuacje i warunki środowiskowe. To jest właśnie integracja sensoryczna. Jeśli integracja przebiega prawidłowo informacje ze zmysłów są przetwarzane i organizowane automatycznie. Jeśli mamy do czynienia z brakiem umiejętności wykorzystania otrzymywanych przez zmysły informacji, mówimy o dysfunkcjach integracji sensorycznej.

Czym są dysfunkcje integracji sensorycznej?

Jeśli integracja sensoryczna przebiega nieprawidłowo, następują trudności w organizowaniu i analizowaniu informacji odbieranych przez zmysły. Dysfunkcja może także dotyczyć braku umiejętności łączenia i integrowania danych zmysłowych, a w konsekwencji także reagowania na informacje sensoryczne. Takie trudności do wykorzystania informacji sensorycznych powodują szereg problemów, które przekładają się na zachowanie, a także uczenie się.

Możliwe przyczyny dysfunkcji integracji sensorycznej:

 • czynniki genetyczne
 • czynniki prenatalne (np. używki, lekarstwa, zaburzenia dotyczące przebiegu ciąży, FAS)
 • wcześniactwo
 • hipotrofia (niska masa urodzeniowa)
 • czynniki okołoporodowe (wylewy, mikrouszkodzenia, trudne i długie porody, cesarskie cięcie)
 • czynniki poporodowe (infekcje)
 • czynniki emocjonalne
 • opóźnienie bądź nie pojawienie się niektórych kamieni milowych w rozwoju ruchowym małego dziecka
 • opóźnienie ruchowe na skutek niezintegrowanych odruchów

Symptomy nieprawidłowej integracji sensorycznej:

Dziecko do 1 roku życia:

 • bardzo częsty płacz – niemal całkowity brak płaczu
 • zbyt duża ilość snu, za mało snu, problemy z zasypianiem
 • nie lubi być dotykane i przytulane – domaga się ciągłego przytulania i dotykania
 • wydaje się nie zauważać nawet głośnych dźwięków – dźwięki wywołują płacz
 • niczego się nie boi – boi się prawie wszystkiego
 • odwraca wzrok od jaskrawych kolorów i światła
 • zachowuje się jakby było głuche
 • ważne etapy rozwoju są opóźnione lub nigdy się nie pojawiły (np. obracanie się z pleców na brzuch i odwrotnie, chwytanie zabawek, samodzielne siadanie, raczkowanie, samodzielne ssanie, śledzenie wzrokiem twarzy i przedmiotów, próby zdejmowania skarpetek i czapeczki)

Dziecko od 1 roku życia do 3 lat:

 • kolejne etapy rozwoju ruchowego są opóźnione lub występują problemy z ich osiągnięciem
 • miewa często problemy z snem (sypia nieregularnie, budzi się zawsze o tej samej porze niezależnie od tego o której poszło spać, ma problemy z zasypianiem, często budzi się w nocy)
 • jest nadmiernie ruchliwe, bądź wydaje się zbyt spokojne
 • unika zabaw plastycznych z użyciem rąk
 • zbyt dużo albo zbyt mało mówi
 • bardzo łatwo rozprasza się
 • czuje niepewnie się w nowych sytuacjach, nie lubi zmian i przestrzega stałych i powtarzalnych czynności

Dziecko w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat:

 • nadmiernie się denerwuje i niepokoi
 • ma zbyt wysoka lub zbyt niską tolerancja na ból
 • jest nadmiernie ruchliwe lub bardzo spokojne
 • przeszkadzają mu niektóre ubrania, metki, dotyk
 • jest bardzo wrażliwe na hałas w swoim otoczeniu
 • ma kłopoty z koncentracją uwagi
 • domaga się lub unika niektórych czynności
 • ciągle się ślini
 • ma trudności z samoobsługą
 • źle toleruje czesanie, mycie głowy, podczas mycia zębów miewa odruch wymiotny
 • ma trudności z czynnościami manualnymi (jedzeniem, piciem)
 • ma kłopoty z równowagą i koordynacją (np. z jazdą na rowerze, czy kopaniem piłki)
 • ma nieprawidłową postawę ciała
 • często potyka się, przewraca, wpada na coś lub z czymś się zderza
 • często chodzi na palcach
 • jest słabe fizycznie, szybko się męczy
 • ma obniżoną odporność, często choruje

Dziecko w wieku szkolnym od 6 do 12 lat:

 • jest nadmiernie ruchliwe
 • ma nieprawidłową postawę ciała lub wady postawy
 • często się potyka, przewraca, wpada na coś lub z czymś się zderza
 • ma trudności z nauczeniem się nowych czynności ruchowych
 • ma słabe poczucie odległości, staje zbyt blisko innych ludzi czy przedmiotów
 • wciąż zadaje pytania, ale często nie czeka na odpowiedź
 • często wchodzi w konflikty z innymi ludźmi
 • trudno jest nakłonić do współpracy z innymi dziećmi i dorosłymi
 • jest słabe fizycznie, szybko się męczy
 • ma obniżoną odporność, często choruje
 • często myli stronę prawą z lewą, w obrębie własnego ciała, w otaczającej przestrzeni
 • siedząc na krześle osuwa się na nim, próbuje się kłaść, opiera się na ławce
 • nie toleruje różnych rodzajów ubrań
 • potrzebuje pomocy i kontroli dorosłych w różnych sferach
 • ma problem z nauką szkolną: czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, liczeniem
 • częściej niż inne dzieci w jego wieku odwraca znaki graficzne (cyfry, litery)
 • nie ma dominacji jednej ręki i żadna nie jest wystarczająco sprawna.
 • łatwo się poddaje, zniechęca gdy napotyka niewielkie nawet trudności
 • ma kłopoty z poprawną wymową oraz mową, komunikacją